Copyright © 2013 by "Filip"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: z.sebankova@email.com
 
 
Jak to celé funguje?

Na první schůzce s naším poradcem, která je pro Vás informativní, Vám sdělíme, zda je pro Vás oddlužení (osobní bankrot,insolvence) vhodné.

Sdělíme Vám, zda splňujete zákonem stanovené podmínky a zda podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na oddlužení k soudu má šanci na schválení. Tato schůzka i konzultace je zcela ZDARMA a nic se za ni neplatí.

Pokud se rozhodnete návrh na oddlužení podat, o snížení Vašich dluhů soud požádat, obdržíte od nás seznam dokladů, které je potřeba nám doložit, abychom návrh vypracovali tak, aby bylo schválení oddlužení soudem úspěšné.

Současně budete předem informováni, jakou částku nám za vypracování návrhu  zaplatíte a jak se domluvíme na platbách viz. ceník

Následně si domluvíme termín  další schůzky, na kterou nám přinesete vyžádané dokumenty, případně již dohodnutou zálohu na vypracování návrhu.

My pro Vás připravíme návrh na oddlužení pro soud s navrhnutými splátkami a spočítanou částkou, kterou jste schopni vzhledem ke svým příjmům všem svým věřitelům uhradit v následujících 5-ti letech. Navrhovaná výše splátek bývá až několikanásobně nižší než hradíte doposud a dále se po celou dobu splácení neplatí úroky ze sjednaných půjček. Vše společně zkonzultujeme a zodpovíme  Vám na Vše dotazy.

Orientační výši splátek spočítáte v kalkulátoru splátek zde

V případě, že máte již nařízenou exekuci, exekuce se podáním návrhu na oddlužení zastaví.

Jakmile máme návrh kompletně zpracovaný, zavoláme Vás, neboť na návrhu si musíte ověřit svůj podpis.

Poté posíláme návrh na povolení oddlužení na insolvenční soud. Než se návrh na soud odešle, budete informování o celém průběhu co a jakých časových Vás čeká.Co se děje, když insolvenční soud obdrží Váš návrh na povolení oddlužení?

Soud zaeviduje Váš návrh na veřejně přístupném internetovém portále: www.justice.cz . Od tohoto okamžiku  již nemůže být provedena žádná exekuce, nemohou Vám v rámci exekuce prodat žádný majetek, ani Vám ho odvést. Nemohou být sraženy ze mzdy žádné srážky, které by putovaly k exekutorovi. Od tohoto okamžiku mohou také všichni věřitel (osoby, instituce, kterým dlužíte) přihlašovat svoje pohledávky, které mají za Vaší osobou u insolvenčního soudu.
Do 8-mi dnů od podání Insolvenčního návrhu na soud, soud  zkontroluje, zda návrh nevykazuje závažné nedostatky, zda jsou dodány všechny zákonem stanovené dokumenty. Má právo vyžádat ještě jiné dokumenty, které nebyly dodány současně s návrhem, může ještě požádat o nějaké vysvětlení vůči Vašim dluhům.
Pokud je všechno v pořádku, vyhlásí Váš úpadek a oddlužení schválí.


Co následuje když je mi oddlužení povoleno?


Jakmile insolvenční soud zveřejní v insolvenčním rejstříku, který je zpřístupněn veřejnosti na insolvenčním restříku zveřejní Váš úpadek, běží 30-ti denní lhůta pro přihlášení pohledávek od Vašich věřitelů. 

Jednoduše řečeno, všichni, co jim dlužíte, si mohou přihlásit svoje pohledávky, a to i instituce nebo osoby, které jste neuvedl v seznamu věřitelů ve svém Návrhu. Po 30 - ti dnech se lhůta uzavře a těm, kterým dlužíte a svoje pohledávky za Vaší osobou si v této lhůtě nepřihlásili, pohledávky propadají. To znamená, že jim již nemusíte peníze vrátit, i když jste jim doposud dlužili.

Současně s vydáním usnesení o  oddlužení a vyhlášením Vašeho úpadku je Vám přidělen insolvenčním soudem insolvenční správce. Tato osoba dohlíží na to, aby v následujích 5-ti letech bylo odváděno (placeno) Vámi všem Vašim věřitelům rovným dílem z Vašeho platu podle toho jak určí soud.
Insolvenční správce sečte všechny částky od všech věřitelů, kteří si přihlásili všechny svoje pohledávky za Vámi a to právě ve stanovené lhůtě 30-ti dnů od vyhlášení Vašeho úpadku.

Soud nařídí na určitý den a přesnou hodinu přezkumné jednání. Na toto jednání se musíte osobně dostavit, nelze pověřit k zastoupení zástupce, vyjma zákonem stanovených vyjímek.
Přezkumné jednání bývá asi 60 dnů od vyhlášení vašeho úpadku a schválení oddlužení.

Na přezkumném jednání se přezkoumají ( zkontrolují) všechny pohledávky, které si přihlásili věřitelé a soud za přítomnosti  insolvenčního správce prověří, zda všechny částky, které si nárokují Vaši věřitelé, jsou oprávněné a správně vyčíslené. Poté soud odsouhlasí všechny jednotlivé pohledávky, jejich částky a rozhodne o způsobu Vašeho oddlužení. Zpravidla je to právě navrhované řešení ve Vašem Návrhu, který Vám my zpracováváme na soud .

Následuje 5-ti leté období, kdy plníte , splácíte  svým věřitelům podle rozhodnutí soudu. V měsíční splátce je současně započtena  odměna insolvenčnímu správci.

Po 5-ti letech , kdy jste v isolvenci nebo po uhrazení 100% všech svých závazků ( bez úroků )
( max.5 let),  požádáte soud o odpuštění zbývající výše dluhů. Aby Vám byl po pěti letech odpuštěn zbytek Vašich dluhů, musí být uhrazeno minimálně 30% všech aktuálních dluhů, které nejsou zajištěny Vaším majetkem a které  byly přezkoumány a zjištěny jako oprávněné na přezkumném jednání v době, kdy jste byl na samém začátku insolvence.

Veškeré přesné a podrobné informace k insolvenci najdete v insolvenčním zákoně.

Přejeme Vám hodně štěstí a start do nového života bez dluhů! V případě jakýchkoliv otázek nás bezplatně kontaktujte.

Jméno
Email
Napište nám
Napište nám:
 
 

Oddlužení = Příprava na klidnější život bez dluhů
Sjednejte si bezplatnou konzultaci:
+420 608 066 398
Email: oddluzeni-breclav@seznam.cz