Copyright © 2014 by "Filip"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: z.sebankova@email.com
 
 
Napište nám:
Jméno
Email
Napište nám

Oddlužení = Příprava na klidnější život bez dluhů
Co je to ODDLUŽENÍ , nebo - li osobní bankrot?
Oddlužení neboli osobní bankrot je jediné legální řešení neschopnosti dlužníka splácet své závazky vůči svým věřitelům. Při vyhlášení
osobního bankrotu dochází ke sjednocení všech závazků věřitelů vůči dlužníkovi. Oddlužení povoluje soud, který také stanovuje
konkrétní způsob oddlužení, zastavuje exekuci a vymáhání dlužných splátek. Celkový dluh přitom může být snížen až o 70 %.

Na co se oddlužení vztahuje?
Na všechny závazky, které nejsou zajištěny dlužníkovým majetkem.

Jak to všechno funguje?
popis krok po kroku

Není pravdou:
Že dlužník, který má majetke nemůže jít do oddlužení!

Proč jít do oddlužení?
Oddlužení umožní snížení Vašich závazků,  protože v případě nízkého příjmu, můžete zaplatit pouze 30% dluhů ve splátkách do 5-ti
let. Po tuto dobu se neplatí žádné úroky z prodlení ani smluvní pokuty. Váš dluh již dál neroste !!! Úročení závazků se zastaví, z
původních závazků se stávají závazky bezúročné. Díky oddlužení můžete zase klidně spát. Naše společnost Vám pomůže získat opět
klidnější  život a pohodu. To vše v souladu a podle platných norem Insolvenčního zákona.

Díky oddlužení můžete i Vy začít znovu - začít od nuly a s „čistým štítem“. Nebojte se, nestyďte se a zapojte se . Nenechejte si
zabavit dům či byt, nečekejte na to, jak dopadnou dražby  Vašeho majetku v rámci exekuce. Vezměte situaci do svých rukou.
Zažádejte o povolení oddlužení a zastavte řádění exekutorů a vymahačů a nekalým praktikám některých věřitelů.

Výhody insolvence ze zákona:
- sjednocení dluhů do jedné splátky
- u splácení dluhů v průběhu insolvence jsou odpuštěny veškeré úroky věřitelům
- zastavení nárůstu závazků dlužníka
- průběhu insolvenčního řízení nelze vykonávat exekuce

Další informace o insolvenčním zákonu naleznete zde
Orientační výši splátek v oddlužení naleznete zde

Jaké podklady si musíte na schůzku přinést ?
Vzhledem k tomu, že k insolvenčnímu návrhu je třeba přiložit seznam Vašich závazků, je nezbytné, abyste měli všechny informace k
dispozici.  Dále je třeba předložit seznam Vašeho majetku a také listiny dokládající údaje o příjmech za poslední 3 roky.
V případě zájmu o zaslání úplného seznamu dokladů na doložení pro přípravu Návrhu na oddlužení právě pro Vás klikněte zde

Jaké podmínky musíte splňovat pro „Oddlužení“?
Osoba, jež může dle insolvenčního zákona podat insolvenční návrh spolu s návrhem na povolení oddlužení, musí splňovat tyto
podmínky

· mít minimálně nejméně dva věřitele

· mít peněžité závazky, s jejichž úhradou je více než 30 dnů v prodlení  ( po splatnosti )

· a současně dlužník není schopen tyto závazky plnit, je v takzvanné platební neschopnosti

· dlužník musí mít stálý příjem ( i podpora v nezaměstnanosti je příjem, dohoda o provedení práce,  dohoda o pracovní                                                                                                                                                                               
činnosti, mateřská dovolená, příjem ze zaměstnání, příjem ve formě daru od třetí osoby…)

· dlužník musí mít čistý trestní rejstřík ( nesmí být odsouzený za přestupek nebo zločin majetkové povahy).Pokud ano, řešíme        
to s dlužníkem individuáně

· nemá dluhy nepochází z podnikání . Pokud ano, řešíme to individuálně.
Sjednejte si bezplatnou konzultaci:
+420 608 066 398
Email: oddluzeni-breclav@seznam.cz